Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek APHAM

Antwerpsesteenweg 182

2660 Hoboken

Hoofdapotheker: Didier Van Reusel 

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0414 244 042

Machtigingsnummer APB: 112505

Telefoonnummer: 03 827 68 03

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.